www.2138.com

整改说明

发布时间:2020-11-19 来源:计财处 阅览数:1986

市审计局:

贵局在《丽水市本级2019年度部门预算实行情况专项审计调查报告》中指出www.2138.com存在两套油卡一事,经我单位校办核查,确有其事。其中编号为“1000113300003656552”的油卡是www.2138.com原大客车使用,该车已于2013年报废,相应油卡也已废弃不用。

经本次审计提醒,我单位已于10月25日注销该油卡。

特此说明

                             www.2138.com

                                   2020/10/15


XML 地图 | Sitemap 地图